Έλεγχοι για παραφυματίωση

Θα συμμετάσχει το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών

Έλεγχοι για παραφυματίωση

Τη συμμετοχή ειδικού τμήματος της διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών σε διεργαστηριακό έλεγχο για την παραφυματίωση ενέκρινε το ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η με απευθείας διαπραγμάτευση ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συμμετοχής του τμήματος Δι.Π.Αν.ι.Μι.Φυ.Μ. της διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών σε διεργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευμένη ορολογική δοκιμή για τη διάγνωση της παραφυματίωσης, με λήψη ή μη εγγράφων και σφραγισμένων προσφορών. Η δαπάνη, που προϋπολογίζεται σε 350 ευρώ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΓΚ, τις πιστώσεις της διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Αντιγόνη Ζούντα

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ