«Αθάνατο» γάλα και ψωµί στο… περίπτερο

-Διαφήμιση-
Delegate

Προ των πυλών βρίσκονται οι σαρωτικές αλλαγές που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, σχετικά µε τον τρόπο καθορισµού της διάρκειας ζωής στο γάλα και την αγορά άρτου, σε εφαρµογή των όσων περιλαµβάνονται στη συµφωνία της 13ης Ιουλίου µε τους δανειστές.

Οι σχετικές διατάξεις υιοθετούν στο ακέραιο τις συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισµού σε σειρά τοµέων της αγοράς, µεταξύ των οποίων και το γάλα και το ψωµί. Για την ιστορία, ας σηµειωθεί ότι πρόκειται για µια σειρά µεταρρυθµίσεων που επιχείρησε να νοµοθετήσει η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ την άνοιξη του 2014, αλλά κάτω από το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων που συνάντησε, ακόµα και µέσα στους ίδιους τους κόλπους της, αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί και να περιοριστεί σε µικρότερης «έκτασης» αλλαγές στο µέχρι τότε ισχύον καθεστώς.

Τώρα, µετά και τη συνάντηση του αρµόδιου υπουργού, Γ. Σταθάκη, µε τους εκπροσώπους των δανειστών την προηγούµενη εβδοµάδα, όπου έγινε αναφορά και σ’ αυτές τις παρεµβάσεις, φαίνεται ότι είναι θέµα εβδοµάδων -πριν το τέλος Νοεµβρίου, σύµφωνα µε πληροφορίες- η ολοκλήρωση των συγκεκριµένων διατάξεων και η ενσωµάτωσή τους στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ (Κανόνες Διακίνησης Εµπορευµάτων Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών).

-Διαφήμιση-

Αιχµή στις αλλαγές που προωθούνται και που αναµένεται να επιφέρουν σηµαντικές ανακατατάξεις µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης γάλακτος, είναι η κατάργηση του καθορισµού της ανώτατης διάρκειας συντήρησης του παστεριωµένου, που, µετά την τελευταία νοµοθετική παρέµβαση την άνοιξη του 2014, επεκτάθηκε από τις πέντε στις επτά ηµέρες.

Προβλέπεται ότι η διάρκεια συντήρησης θα προσδιορίζεται από τον ίδιο τον παρασκευαστή ανάλογα µε τη µέθοδο παστερίωσης που χρησιµοποιεί (οι υποστηρικτές των προωθούµενων αλλαγών φέρονται να ισχυρίζονται ότι η διάρκεια ζωής του παστεριωµένου γάλακτος µπορεί να φτάνει τις 11 ηµέρες). Στη συσκευασία θα αναγράφονται η ηµεροµηνία παστερίωσης και λήξης και η διάρκεια ζωής σε ηµέρες. Παράλληλα, θα διατηρηθεί το «γάλα ηµέρας» που συσκευάζεται µέσα σε 24 ώρες από την άµελξη και έχει διάρκεια συντήρησης 2 ηµερών από την παστερίωση.

Όλοι ίσοι: «Αρτοποιός», «αρτοποιείο», «φούρνος»

Οσον αφορά στην αρτοποιητική νοµοθεσία, καταργούνται οι περιορισµοί που ισχύουν σε σχέση µε τα σηµεία όπου επιτρέπεται η πώληση άρτου και, πλέον, θα µπορούν να πωλούν ψωµί ακόµα και καταστήµατα που µέχρι τώρα εξαιρούνται ως τέτοια, όπως ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, ακόµα και… περίπτερα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προβλεπόµενες υγειονοµικές διατάξεις.

Η δεύτερη αλλαγή που επιφέρουν οι νέες διατάξεις αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χρησιµοποιούνται οι όροι «αρτοποιός», «αρτοποιείο», «φούρνος». Μέχρι τώρα τους όρους αυτούς νοµιµοποιούνται να χρησιµοποιούν καταστήµατα στα οποία πραγµατοποιείται όλος ο κύκλος της παρασκευής άρτου, από την επιλογή της πρώτης ύλης µέχρι το ψήσιµο. Στο εξής, τον όρο θα µπορούν να χρησιµοποιούν και πρατήρια άρτου και σηµεία πώλησης, που προµηθεύονται έτοιµα προϊόντα ζύµης και στις εγκαταστάσεις τους πραγµατοποιούν µόνο το ψήσιµο.

Μελίνα Ζιάγκου