Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής για τη βιολογική γεωργία στην Αχαΐα

Πληρωμή για τη βιολογική γεωργία στην Αχαΐα
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών μετά ενστάσεων και όσων είχαν διαφορές της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για το έτος εφαρμογής 2012 (πενταετία).

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους παραγωγούς αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171 – Πάτρα) και των περιφερειακών γραφείων της.

-Διαφήμιση-

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων. Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 89 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 61.082,08 ευρώ.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας (Πανεπιστημίου 171 – Πάτρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610450217).

-Διαφήμιση-
Delegate