Ανομβρία και αδιαφορία προβληματίζουν τους Αρκάδες

Ανενεργά τα μεγάλα αρδευτικά έργα μετά από προσπάθειες δεκαετιών

Ανομβρία και αδιαφορία προβληματίζουν τους Αρκάδες
Η έλλειψη νερού οδηγεί σε αύξηση κόστους, αλλά και εγκατάλειψη καλλιεργειών
-Διαφήμιση-
Delegate

Αντιμέτωποι με την προοπτική να εγκαταλείψουν καλλιέργειες που απαιτούν συχνή άρδευση βρίσκονται οι παραγωγοί της Αρκαδίας, αφού οι κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν τον χειμώνα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στον Ιούνιο παραγωγοί βλέπουν τις γεωτρήσεις και τα πηγάδια να αδειάζουν και το νερό που υπάρχει, ενώ έφθανε άνετα για να ποτίσουν μέχρι τον Σεπτέμβρη, όλα δείχνουν ότι δεν θα αρκεί μέχρι τον Ιούλιο. Το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Κανδήλας», που αφορά τον αναδασμό, άρδευση με υπόγειο σωληνωτό δίκτυο και αποστράγγιση 19.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, επτά τοπικών διαμερισμάτων, μαζί με μια σειρά υποέργων, ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια περίπου.

Ωστόσο, ακόμα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τους αγρότες, αφού απαιτούνται μια σειρά από εργασίες για την ολοκλήρωσή του. Η ανάγκη χρηματοδότησης αυτών των εργασιών αποτελεί αντικείμενο ερωτήσεων των τοπικών βουλευτών στη Βουλή χωρίς, όμως, ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το άλλο μεγάλο αρδευτικό έργο στη λίμνη Τάκα, που πολλοί το παρομοιάζουν με το γνωστό Γεφύρι της Άρτας, ενώ υπάρχει σαν ταμιευτήρας νερού δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε, αφού δεν έχει αναπτυχθεί το αρδευτικό δίκτυο. Η αδυναμία χρήσης των δύο μεγάλων αρδευτικών έργων της Αρκαδίας έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την εγκατάλειψη καλλιεργειών, αλλά και την αύξηση του κόστους, αφού η χρήση των γεωτρήσεων αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Με δεδομένη την αύξηση στην τιμή του ρεύματος από το 2008 μέχρι σήμερα κατά 50%, γίνεται αύκολα αντιληπτό ότι το κόστος παραγωγής από τη χρήση γεωτρήσεων αυξάνεται σημαντικά.

  • Γιώργος Αργυρίου