Αργολίδα: Προβληματισμός για την κτηνοτροφία

Τα τελευταία χρόνια, μειώνεται ανησυχητικά το ζωικό κεφάλαιο

Αργολίδα: Προβληματισμός για την κτηνοτροφία
-Διαφήμιση-
Delegate

Εικόνα πτώσης παρουσιάζει το τοπίο στον ζωικό πληθυσμό της Αργολίδας, αφού μέσα σε μία τριετία άρχισαν να καταγράφονται μειώσεις του αριθμού των εκμεταλλεύσεων ειδικά στα αιγοπρόβατα, που φαίνεται ότι υπάρχουν και τα σημαντικότερα προβλήματα. Η εικόνα στα βοοειδή είναι εικόνα υποχώρησης, ενώ παρουσιάζεται διπλασιασμός στον αριθμό των ζώων που εκτρέφονται στα χοιροστάσια, τα οποία παραμένουν σταθερά. Σταθερός, με ελάχιστες αποκλίσεις, παραμένει και ο αριθμός ορνίθων αβγοπαραγωγής, ενώ στα χρόνια της κρίσης αύξηση παρουσιάζουν τόσο ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων σε μέλισσες όσο και ο αριθμός των υδατοκαλλιεργειών.

Συγκεκριμένα, στα αιγοπρόβατα ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων από 1.727 που ήταν το 2012 με 216.572 ζώα, το 2015 υποχώρησε στις 1.500 με 198.578 ζώα. Η μείωση κατά 227 εκμεταλλεύσεις σε αιγοπρόβατα είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής, που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον τομέα της ενέργειας καταγράφηκε αύξηση των τιμών κατά 110%, ενώ στις ζωοτροφές οι αυξήσεις έφτασαν στο 40%! Αν σε αυτά προστεθούν και η έλλειψη ρευστότητας, η καθυστέρηση στις πληρωμές, που φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις τον ένα χρόνο, αλλά και οι «τουφεκιές» που πέφτουν λόγω κρίσης και ξαφνικών κλεισιμάτων πελατών, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί ήδη κάποιοι λένε αντίο στην κτηνοτροφία. Το φαινόμενο αυτό, που τα επόμενα χρόνια μπορεί να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, λόγω αύξησης του μέσου όρου ηλικίας των κτηνοτρόφων, θα πλήξει την εθνική οικονομία, αφού θα μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο και θα χρειαστούν ακόμα περισσότερες εισαγωγές κρέατος.

Σε ό,τι αφορά τα βοοειδή, ο αριθμός εκμεταλλεύσεων το 2012 ήταν 142, ενώ το 2015 υποχώρησε στις 93. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων χοιροτροφίας παραμένει ο ίδιος, μόλις επτά, αλλά ο αριθμός των ζώων από 5.723 αυξήθηκε στα 10.000. Ο αριθμός εκμεταλλεύσεων στα ορνιθοτροφεία παραμένει σταθερός στις οκτώ επιχειρήσεις, ενώ αίσθηση προκαλεί ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων σε μέλισσες από 597 το 2012 σε 676 το 2015! Τέλος, οι εκμεταλλεύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες από 19 αυξήθηκαν στις 24.

-Διαφήμιση-

Γιώργος Αργυρίου