Διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΓΑ για εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας

Πληροφορίες για οικογενειακά επιδόματα και θέματα ασφάλισης από ΟΓΑ Πελοποννήσου
-Διαφήμιση-
Delegate

Δυνατότητα εκτύπωσης του ενημερωτικού εντύπου ασφαλιστικής ικανότητας δίνει στους ασφαλισμένους ο ΟΓΑ, μέσω της ιστοσελίδας του, ενώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το έντυπο δεν επέχει θέση βεβαίωσης.

Ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού, ο ΟΓΑ υλοποίησε τις εξής διαδικτυακές εφαρμογές:

Μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ και στην επιλογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ-Υπηρεσίες για το κοινό», παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εκτυπώνουν ενημερωτικό έντυπο ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο δεν επέχει θέση βεβαίωσης και να ενημερώνονται για την ισχύ και τη διάρκεια της ασφαλιστικής τους ικανότητας.

-Διαφήμιση-

Με τη διαδικτυακή αυτή εφαρμογή, ο ενδιαφερόμενος, καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών που εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων/συνταξιούχων του ΟΓΑ, μπορούν να έχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα αυτών. Για την πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση των τριών πεδίων με τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ δικαιούχου, ενώ για το προστατευόμενο μέλος χωρίς ΑΦΜ, απαιτείται η συμπλήρωση ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου.

Μέσω της ίδιας εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ να εκτυπώνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.