Εκπνέει η προθεσμία για την αίτηση Α21 των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ

Κλείνει μετά τις 15 Ιανουαρίου η σχετική εφαρμογή στο Taxisnet

Άνοιξε η εφαρμογή για τις αιτήσεις Οικογενειακού Επιδόματος του 2017

Μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου έχουν περιθώριο όσοι πολίτες δικαιούνται τα οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ για το έτος 2015 να υποβάλουν την αναγκαία ηλεκτρονική αίτηση Α21.

Η σχετική εφαρμογή στο Taxisnet κλείνει μετά την ημερομηνία αυτή. Εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση, χάνεται και το δικαίωμα είσπραξης του εν λόγω επιδόματος.

Οι αιτήσεις για το επίδομα του 2016 όπως κάθε χρόνο θα υποβληθούν μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις.

Οι γονείς οι οποίοι απέκτησαν νέο τέκνο μέσα στο 2015 χωρίς να το έχουν δηλώσει στην αίτηση Α21 έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν τροποποιητική αίτηση (ή νέα αίτηση εφόσον είναι το πρώτο τους τέκνο) έτσι ώστε να λάβουν αναλογία του επιδόματος για τους μήνες που απομένουν από την γέννηση του τέκνου ως το τέλος του 2015.

Γιάννης Τσατσάκης 

gaia-sense