Ενημερωτική Εκπομπή «Όραμα με Γείωση»Μια εκπομπή με πανοραμική ματιά και ευήκοον ους που δίνει χρόνο στα σημαντικά. Η Ματρώνη Δικαιάκου διαβουλεύεται επί υποθέσεων άξιων λόγου με πολίτες που κοινωνούν τις ιδέες τους, στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής.

Μια συζήτηση για το όραμα που κινητοποιεί ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες να στραφούν στον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας μικρές και μεγαλύτερες επιτυχίες.

Νέοι άνθρωποι μιλούν για το δικό τους βίωμα με τη γη, τις νέες διατροφικές τάσεις, τη νέα τάση στο συνεταιριστικό κίνημα.

gaia-sense