Ημαθία: Αιτήσεις συμπληρωματικού προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία

Αναδιάρθρωση αμπελώνων

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση (αρ. 4450/109662/09-10-2015) για την «Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το συμπληρωματικό πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων. Για τα παραπάνω ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους τοπικούς παραγωγούς η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας.

Με άλλα λόγια, οι επιλέξιμοι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή να έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις, πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή να είναι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30/11/2015.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

  • Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός.
  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
  • Τη φύτευση αμπελώνων με άδεια από το αποθεματικό.
  • Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2331350148 και 2331350165.

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ