Η διαφορά του νέου ν/σ για τις βοσκήσιµες γαίες από το προηγούµενο

κτηνοτροφία στον Νομό Ηλείας
-Διαφήμιση-
Delegate

Τρία είναι τα σηµεία – κλειδιά του νοµοσχεδίου για τις βοσκήσιµες γαίες, που κατατέθηκε στη Βουλή την περασµένη εβδοµάδα: εφαρµογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, έµφαση στο περιβάλλον (ειδικά στις δασικές εκτάσεις) και ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης των βοσκήσιµων γαιών.

Στο τελικό κείµενο φτάσαµε, µετά τις απόψεις που εκφράστηκαν στη σχετική διαβούλευση και, ιδίως, µετά τις ενστάσεις φορέων, γεωτεχνικών αλλά και του ΥΠΕΝ. Το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι παραµένει ο βασικός προσανατολισµός για τη χαρτογράφηση, οριοθέτηση, αξιοποίηση και διαχείριση των βοσκήσιµων γαιών. Και αυτό, γιατί υπάρχει έντονη πίεση για την κατανοµή των επιλέξιµων εκτάσεων για βόσκηση, ώστε να ενισχυθεί η κτηνοτροφία.
Σηµαντική προσθήκη αποτελεί η σύσταση Γνωµοδοτικής Επιτροπής Βοσκήσιµων Γαιών στο ΥΠΑΑΤ που θα γνωµοδοτεί στον υπουργό για ό,τι αφορά στην Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδοµένων (ΕΓΠΒΔ) -ακόµη και για την αναθεώρησή της.

Της Αντιγόνης Ζούντα

-Διαφήμιση-

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί