Κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων στη Στερεά

επιχειρήσεων Στερεά επιχειρηματικότητα
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Σε δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία πέντε κέντρων υποστήριξης επιχειρήσεων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο ανοιχτός αυτός δημόσιος διάλογος γίνεται, ώστε να συζητηθούν οι προτεραιότητες, οι υπηρεσίες και οι βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας των κέντρων αυτών.

Στόχος είναι να καταγραφούν προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς, καθώς και να αναζητηθούν πιθανές συνέργειες για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς τους και της παραγωγικότητάς τους. Η αναπτυξιακή αυτή πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και των υποδομών για την ανάπτυξη δυναμικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να καταστήσουν τη Στερεά Ελλάδα πρότυπο και κινητήριο δύναμη για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Επιπλέον, θα υπάρξει δυνατότητα υποστήριξης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια σε θέματα έρευνας αγοράς, στρατηγικής, εξεύρεσης πόρων και επιδοτήσεων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Ταυτόχρονα, στους υποψήφιους επενδυτές θα δοθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφόρηση για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο.

Γιάννης Σάρρος

-Διαφήμιση-
Delegate