4 Καινοτόμες προτάσεις για την ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους

Καινοτόμες προτάσεις για την ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία, Αγροτική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα (EIP-AGRI) παρουσίασε τα πορίσματα της Ομάδας για τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους των περιοχών της Μεσογείου.

Η οργανική ουσία υπολογίζεται με βάση τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους που καθορίζουν τον βαθμό ποιότητας και γονιμότητας τους. Με βάση τα συστατικά των κρίσιμων πρώτων 30 εκατοστών της επιφάνειας, η ποιότητα των μεσογειακών εδαφών υπολείπονται σημαντικά των αντιστοίχων των Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία προτείνει 4 πρακτικές για τη βελτίωση των μεσογειακών εδαφών.

  1. Τη χρήση κοπριάς από την ευρύτερη περιοχή, ώστε να αποφευχθεί το μεγάλο κόστος μεταφοράς. Η αξιοποίηση τοπικών υλικών, όπως η κοπριά και τα αποξηραμένα υλικά ή κομπόστα, είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος εμπλουτισμού των εδαφών.
  2. Αποφυγή οργώματος. Οι καλλιεργητικές πρακτικές αποφυγής ή περιορισμένου οργώματος ενισχύουν την οργανική ύλη του εδάφους.
  3. Σωστή επιλογή καλλιεργειών. Τα υπολείμματα των καλλιεργειών είναι μια σημαντική πηγή οργανικής εισροής. Ο τρόπος διαχείρισης των καλλιεργειών στον χώρο και τον χρόνο διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του εδάφους.
  4. Αναζήτηση νέων καινοτόμων λύσεων. Η Ομάδα κατέληξε σε 16 προτεραιότητες καινοτόμων δράσεων που πρέπει να αναδειχθούν και να προωθηθούν από την ΕΕ και τις αρχές των κρατών-μελών μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.
-Διαφήμιση-
Delegate