Θ. Κουτσουπιάς: Κρατικές παρεμβάσεις στο νέο ν/σ για τους συνεταιρισμούς

Σφοδρή κριτική Κουτσουπιά στο ν/σ για τους συνεταιρισμούς
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στην ανάγκη δημιουργίας ενός νόμου πλαισίου με λίγα άρθρα που θα διέπει τα πάντα σχετικά με τους συνεταιρισμούς και δεν θα βάζει περιορισμούς στις δραστηριότητές τους ή στην εσωτερική τους λειτουργία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Θωμάς Κουτσουπιάς, κατά την διάρκεια της παρέμβασής του στο 1ο Αγροτικό Συνέδριο που διοργάνωσε η «Ναυτεμπορική».

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Αγρινίου αναφερόμενος στον νέο νόμο περί Συνεταιρισμών υπογράμμισε ότι «όλες οι υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις περιμέναμε έναν νόμο με επιχειρηματική και αναπτυξιακή κατεύθυνση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις εξέλιξης και ανταπόκρισης στις σύγχρονες απαιτήσεις της ιδιωτικής αγοράς», όμως, όπως σημείωσε, «οι κρατικές παρεμβάσεις παραμένουν και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν».

Αναλυτικότερα, ανέφερε πως «Αγροτικός Συνεταιρισμός είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης», τονίζοντας πως «Υπό κανονικές συνθήκες, …όλα θα έπρεπε να τελειώνουν εδώ!»

Ακολούθως στάθηκε στο νέο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς, που δόθηκε άτυπα στην δημοσιότητα την Τετάρτη 16 Μαρτίου, και συγκεκριμένα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα εξής σημεία του:

  • Στην ρύθμιση που επιτρέπει στα μέλη των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Συνεταιρισμών να εκλεγούν μόνο για δύο συνεχόμενες θητείες, η οποία αν εφαρμοστεί τελικά θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα στην οικονομική βιωσιμότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
  • Στην ρύθμιση για την σταυροδοσία στις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών των Διοικητικών Συμβουλίων με το 1/3, η οποία κρίνεται πως θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην διεξαγωγή εκλογών.
  • Στο ότι προβλέπεται η αφαίρεση του 3% των κερδών μιας συνεταιριστικής επιχείρησης … για να κάνει «κοινωνική πολιτική» ο υπουργός.
  • Σχετικά με τις προβλέψεις για την συνεταιριστική εκπαίδευση αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά «Με τι δομές και με ποια κίνητρα;».
  • Επίσης, σημείωσε πως για την αστική – ποινική ευθύνη για ζημία που υπέστη Αγροτικός Συνεταιρισμός επιβάλει ότι: «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και εις ολόκληρον έκαστο για κάθε ζημιά που προκάλεσαν, με υπαιτιότητά τους, στον Α.Σ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.….». Όπως οι Ομόρρυθμες Εταιρίες γεγονός που ενδέχεται σοβαρά να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην συμμετοχή των μελών των συνεταιρισμών στην διοίκησή τους.
-Διαφήμιση-
Delegate