«Νέα Γεωργία για μια Νέα Γενιά» στην υπηρεσία του αγρότη

Παρουσιάστηκε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε σχετική εκδήλωση που τελέστηκε στη Βιβλιοθήκη του, παρουσιάστηκαν οι άξονες συμβολής του στη βελτίωση της ζωής του κοινωνικού συνόλου. Στις δράσεις που υποστηρίζονται προκειμένου να επιφέρουν μια θετική και διαχρονική αλλαγή στην κοινωνία, περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβουλευτικού χαρακτήρα «Νέα Γεωργία για μια Νέα Γενιά», σε συντονισμό με το Πανεπιστήμιο Rutgers, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πλαίσια αυτού έχουν εκπονηθεί 20 μελέτες με στόχο την αναζωογόνηση της γεωργίας και του τομέα των τροφίμων.

Όλες οι λεπτομέρειες για το φιλόδοξο πρόγραμμα στο επόμενο φύλλο της «ΥΧ».

gaia-sense