Νέο πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες: Άνοιγμα στους μικρομεσαίους και στην εγχώρια παραγωγή

Νέο πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες: Άνοιγμα στους μικρομεσαίους και στην εγχώρια παραγωγή
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

«Δεν μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις με μοναδικό πελάτη το κράτος και χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα». Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντ. Παπαδεράκης παρουσιάζοντας τους άξονες του νέου νόμου για τις δημόσιες προμήθειες –που με στοιχεία του 2014 υπολογίζονται σε 18 δις. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων έργων-. Το νομοσχέδιο θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο μήνα με στόχο να έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και να τεθεί σε ισχύ σταδιακά από το Μάρτιο, ενώ η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2017, οπότε στο νέο σύστημα θα ενταχθούν και τα δημόσια έργα.

Όπως ανακοίνωσε, θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε στους διαγωνισμούς να μπορούν να συμμετέχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μικρές οφειλές στο Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

-Διαφήμιση-

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική επιδίωξη του νέου νόμου είναι «να αντιμετωπίσει τα νοσηρά σημεία του ισχύοντος συστήματος και προς όφελος της οικονομίας και των παραγωγικών δυνάμεων».Προς αυτή την κατεύθυνση βασικός άξονας του νομοσχεδίου είναι να ενιαιοποιηθούν οι τρεις διαφορετικοί τρόποι διενέργειας διαγωνισμών (αυτοδιοίκηση, δημόσιο, έργα) και να μειωθούν οι περισσότεροι από 4.500 αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου σε λιγότερες από 1.000, κάτω από τρεις αρχές προμηθειών (για αγαθά και υπηρεσίες, για προμήθειες υγείας και για έργα και μελέτες έργων). Θα είναι, δε, υποχρεωτική η διαίρεση του αντικειμένου του κάθε διαγωνισμού είτε γεωγραφικά είτε κατά κατηγορίες για την πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων, ενώ θα προβλέπονται ειδικές κατηγορίες συμβάσεων, όπως οι πράσινες συμβάσεις, με συγκεκριμένες προδιαγραφές (για κοινωνικούς συνεταιρισμούς) και οι συμβάσεις καινοτομίας.

Επίσης, επιδιώκεται η μείωση των προθεσμιών για τις διαγωνιστικές διαδικασίες από 52 που είναι σήμερα για προσφορά σε ανοιχτό διαγωνισμό, σε 32 – 30 και απλούστευση των πιστοποιητικών που θα απαιτούνται για την υποβολή προσφοράς. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, «Διαύγεια των προμηθευτών», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός, όπου θα είναι υποχρεωτική η δημοσίευση όλων των στοιχείων των διαγωνισμών για προμήθειες ώστε να ελέγχεται από κάθε ενδιαφερόμενο η διαδικασία.
Εξειδικεύοντας τις σχετικές ανακοινώσεις στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, αξιοσημείωτο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι κρατικές προμήθειες, αφορούν είτε άμεσα είτε έμμεσα τον πρωτογενή τομέα, στο βαθμό που με το καθεστώς που τις διέπει πραγματοποιούνται και οι προμήθειες φορέων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση αναγκών του. Παράλληλα, όσον αφορά στην ίδια την προώθηση της εγχώριας παραγωγής, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι βαρύνουσας σημασίας ο βαθμός στον οποίο συμμετέχουν στις κρατικές προμήθειες επιχειρήσεις που διακινούν ή επεξεργάζονται εγχώρια πρώτη ύλη, συμπεριλαμβανομένων και αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Μελίνα Ζιάγκου

-Διαφήμιση-
Delegate