Ξεκινούν στις 10/2/2016 οι δηλώσεις για τις νέες γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Δέσμευση 130 εκατ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015
-Ειδική έκδοση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Αντώνης Μωυσίδης ανακοινώνεται η έναρξη των αιτήσεων για το Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και συγκεκριμένα την έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι δηλώσεις γίνονται στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:

1.1 – Βιολογική Γεωργία

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

1.2 – Βιολογική Κτηνοτροφία

1.4 – Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.1 – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

2.3Α – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

2.3B – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

3.1 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

4.2 – Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

Παράλληλα η εγκλύκλιος αναφέρει ότι σε συνέχεια όλων των ανωτέρω σχετικών, με γνώμονα πάντα την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής, για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 10η Φεβρουαρίου 2016.

Για τη δράση 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας (5ετία)» ως ημερομηνία έναρξης υποβολής του 1ου έτους εφαρμογής (έτος 2014) ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2016.

Επίσης, το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής σε έντυπη μορφή των δηλώσεων εφαρμογής παραμένει στις 70 ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση στο μηχανογραφικό σύστημα και ισχύει για όλα τα έτη εφαρμογής.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress