ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 39 εκατ. ευρώ

Σε πρώτο πλάνο η εξισωτική αποζημίωση

Δείτε αν είστε μέσα στους δικαιούχους της Βασικής Ενίσχυσης που πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
Delegate

Σε μπαράζ πληρωμών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 9,7 εκατ. ευρώ της εξισωτικής αποζημίωσης και 5,7 εκατ. ευρώ για πρόωρη συνταξιοδότηση, προέβη ο ΟΠΕΚΕΠΕ το τριήμερο 15-17 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 15, την Τετάρτη 16 και την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε ποσά ύψους 7.804.644,73 €, 10.760.454,55 € και 20.529.060,94 € αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 15ης Νοεμβρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

 • «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 26.720,24 ευρώ για 15 δικαιούχους.
 • «Προώθηση προϊόντων – τρίτες χώρες», με 327.430,65 ευρώ για έναν δικαιούχο.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 30.750 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 12 ατόμων.
 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 3.996.013,13 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 128 ατόμων.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 378.485,84 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 8 ατόμων.
 • «Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων», με 11.893,01 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 19 ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) η πληρωμή αφορά το καθεστώς «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης », στο οποίο 33.773,46 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 41.407,69 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 117.653,64 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 208.805,98 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε δικαιούχων.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 20.705 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 641.241,24 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 1.258.612,26 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών δικαιούχου.
 • «Μ421-Υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας», στο οποίο 12.096,54 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 151.905 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 11.518,7 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.
 • «Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», στο οποίο 531.552 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 4.080,35 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 δικαιούχων.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 16ης Δεκεμβρίου:

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ121-Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με 5.441.012,9 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 197 ατόμου.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 858.567,67 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ214-1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία», στο οποίο 1.018.956,53 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 215 δικαιούχων.
 • «Μ214-1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαρ/κές περιοχές», στο οποίο 4.620 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ214-2.3 (Β) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαροτευτλων», στο οποίο 34.008,01 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 11 δικαιούχων.
 • «Μ214-Περιβαλλον-Γενετικοι Ποροι», στο οποίο 63.566,04 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τεσσάρων δικαιούχων.
 • «Μ221-Δάσωση», στο οποίο 3.905,83 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό επτά δικαιούχων.
 • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 34.008,01 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 46.211,65 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 157.747,61 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τεσσάρων ατόμου.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 30.257,96 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών», στο οποίο 165.185 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο 84.148,12 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση», στο οποίο 994.224,28 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε ατόμων.
 • «Μ421-Υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας», στο οποίο 3.673,76 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ111-Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 1.117.310 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 7.258,32 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.
 • «Μ332-Μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας», στο οποίο 124.075,28 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», στο οποίο 233.092,1 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ334-Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης», στο οποίο 364.406,67 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ551-Τεχνική συνδρομή», στο οποίο 682,9 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 17ης Δεκεμβρίου:

Στην κατηγορία «Άμεσες Ενισχύσεις» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Ενιαίας ενίσχυσης 2012», με 801.532,71 ευρώ για 795 δικαιούχους.

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 12.997,75 ευρώ για 14 δικαιούχους.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ112-Εγκατάσταση νέων γεωργών», με 94.500 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 28 ατόμων.
 • «Μ113-Πρόωρη συνταξιοδότηση Καν.1257/1999», με 5.707.146,07 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 30.464 ατόμων.
 • «Μ113-Πρόωρη συνταξιοδότηση Καν.2079/92», με 1.513,76 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 35 ατόμων.
 • «Μ123-Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα», με 232.136,91 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό τριών ατόμων.
 • «Μ125-Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με 2.467.921,17 ευρώ να καταβάλλονται στον λογαριασμό 6 ατόμων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ211-Εξισωτική Αποζημείωση-ΤΑΚΤΙΚΟΣ», στο οποίο 7.237.914,56 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 11.562 ατόμων.
 • «Μ212-Εξισωτική Αποζημείωση-ΤΑΚΤΙΚΟΣ», στο οποίο 2.464.397,24 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 4.995 ατόμων.
 • «Μ214-1.1 Βιολογική Κτηνοτροφία», στο οποίο 852.949,2 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 83 ατόμων.
 • «Μ214-Περιβαλλον-Γενετικοι Ποροι», στο οποίο 79.638,47 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 14 δικαιούχων.
 • «Μ226-Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης», στο οποίο 78.179,57 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) οι πληρωμές αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

 • «Μ312-Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων», στο οποίο 22.773,17 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός δικαιούχου.
 • «Μ313-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 13.358,86 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.
 • «Μ321-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο οποίο 205.726,7 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό πέντε δικαιούχων.

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) έγινε η πληρωμή για το καθεστώς «Μ511-Τεχνική βοήθεια», στο οποίο 313,8 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τεσσάρων ατόμου.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

 • «Μ111-Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», στο οποίο 231.679 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.
 • «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στηνεπιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 24.382 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό 6 δικαιούχων.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος