Ο Α.Σ. «Ένωση Αγροτών Ν. Σερρών» στην 1η SEREXPO

Με ένα ιδιαίτερα παραδοσιακό stand, ο Α.Σ. "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ" συμμετείχε στην 1η SEREXPO, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου.

Με ένα ιδιαίτερα παραδοσιακό stand, ο Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» συμμετείχε στην 1η SEREXPO, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου.

Χιλιάδες καταναλωτών, γεωργών και κτηνοτρόφων πέρασαν από το stand του ο Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» για να ενημερωθούν για τις υπάρχουσες και νέες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και τα προϊόντα του.

Ο Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» διαθέτει και λειτουργεί:

  • Εκκοκκιστήριο και παραλαμβάνει σύσπορο βαμβάκι στη Σκοτούσα Σερρών,
  • Ορυζόμυλο και παραλαμβάνει το Σερραικό ρύζι που ξεχω-ρίζει στον Προβατά Σερρών,
  • Εργοστάσιο ζωοτρόφων στις Σέρρες, παράγοντας και διαθέτοντας στους κτηνοτρόφους ζωοτροφές για όλα τα ζώα, μίγματα, ισορροπιστές κ.α.
gaia-sense