Πιο κερδοφόρα η βιολογική γεωργία για τους αγρότες

Φρούτα και λαχανικά πρωταγωνιστούν στις ελληνικές εξαγωγές

Η βιολογική παραγωγή είναι ευρύτερα αποδεκτή για δύο λόγους. Κατ’ αρχάς, είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Για παράδειγµα, η µείωση της χρήσης των φυτοφαρµάκων και ο περιορισµός της µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και των υδάτων, η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της ενέργειας, η συµβολή της στην καλύτερη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου και η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους την καθιστούν πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Επιπλέον, η βιολογική παραγωγή είναι ευρύτερα αποδεκτή για κοινωνικούς λόγους και αντιλήψεις. Για παράδειγµα, σχετίζεται µε πρακτικές αυξηµένης απασχόλησης, µε καλύτερες σχέσεις των παραγωγών µε τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική ανάπτυξη και µε καλύτερες µεθόδους εκτροφής των ζώων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί

gaia-sense