Στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συνδεδεμένες για σκληρό σίτο, όσπρια, ψυχανθή και σπαράγγι

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συνδεδεμένες για σκληρό σίτο, όσπρια, ψυχανθή και σπαράγγι

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατέθηκαν χθες και έχουν ξεκινήσει να φαίνονται από σήμερα 23/3 τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στις πληρωμές των δικαιούχων της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου, βρώσιμων οσπρίων, κτηνοτροφικών ψυχανθών και σπαραγγιών. Αυτό έκανε γνωστό στο ypaithros.gr ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Αντώνης Μωυσίδης.

 Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 175 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 17,5 ευρώ ανά στρέμμα. Για το σπαράγγι σύμφωνα με ανάλογη απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2015, καθορίζεται στα 385 €/εκτάριο ή 38,5 ευρώ/στρμ., στην καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2015, η συνδεδεμένη ενίσχυσης καθορίζεται στα 244,12 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 24,412 ευρώ ανά στρέμμα. Τέλος το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 45,57 €/εκτάριο (4,557 ευρώ/στρ.).

Χρήστος Διαμαντόπουλος

gaia-sense