Καθοριστικό τρίμηνο για το μέλλον της Ελλάδας στη Σένγκεν

Καθοριστικό τρίμηνο για το μέλλον της Ελλάδας στη Σένγκεν
-Διαφήμιση-
Delegate

Τρεις μήνες προθεσμία έχει η Ελλάδα ώστε να καταστήσει εφικτή την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων της και να βελτιώσει τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Αυτό είναι το τελεσίγραφο που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη χώρα μας. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και εάν δεν έχει συμορφωθεί με τις συστάσεις της ΕΕ, η Ελλάδα θα βρεθεί εκτός της ζώνης Σένγκεν για διάστημα έως και δύο ετών.

Ο επίσημος χαρακτήρας του τελεσιγράφου αναμφίβολα θέτει την Ελλάδα με την πλάτη στον τοίχο. Υπάρχουν 50 συστάσεις οι οποίες θα πρέπει και περιλαμβάνουν τις διαδικασίες καταγραφής, την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων, την ανάλυση κινδύνου, το ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευσή του, τις υποδομές και τη διεθνή συνεργασία.

Η «επίδοση» της Ελλάδας κατά το επόμενο τρίμηνο θα κρίνει εάν εν τέλει θα αποφευχθεί η -εξάμηνη έως και διετής- εξαίρεση της χώρας μας από τη Σένγκεν.

Επιμέλεια: Νίκος Γαργαλάκος