Υπάρχει περιορισμός σχετικά με το ύψος επένδυσης για αγροτικά μηχανήματα;

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Υπάρχει περιορισμός σχετικά με το ύψος επένδυσης για αγροτικά μηχανήματα;

Κώστας, Θεσσαλονίκη

-Διαφήμιση-

Εφόσον η ερώτηση αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης, για το ύψος της επένδυσης υπάρχει περιορισμός που ανέρχεται στο ανώτατο των 500.000 ευρώ (υπό προϋποθέσεις) για φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για το ύψος της ενίσχυσης, υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένες κατηγορίες αγροτικών μηχανημάτων, όπως π.χ. για τους γεωργικούς ελκυστήρες (125.000 ευρώ), για την αγορά παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους (40.000 ευρώ), για την αγορά μετεωρολογικών σταθμών (4.000 ευρώ) κ.λπ.

-Διαφήμιση-
Delegate