ΥπΑΑΤ: Σχεδόν το 1/3 από τα κορυφαία 100 εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα συνδέονται άμεσα με την αγροτική, πρωτογενή παραγωγή

ΥπΑΑΤ: Σχεδόν το 1/3 από τα κορυφαία 100 εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα συνδέονται άμεσα με την αγροτική, πρωτογενή παραγωγή

Για τις προσπάθειες ανασυγκρότησης του αγροτικού κλάδου μίλησαν στο 2ο Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης του Economist (η εφημερίδα «ΥΧ» είναι χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου), που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Β. Αποστόλου, Μ. Μπόλαρης.

Ευάγγελος Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τους στόχους του αναθεωρημένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κοινοτικής ενίσχυσης ύψους 4,7 δις και συνολικής επένδυσης 6 δις ευρώ, περιέγραψε στην ομιλία του κατά το 2ο Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης του Economist στη Θεσσαλονίκη Ευάγγελος Αποστόλου, ο οποίος ανέλυσε τη στρατηγική της κυβέρνησης σε 6 άξονες:

  • βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υπαρχουσών και προωθούμενων
  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγρό-διατροφικού τομέα
  • αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης
  • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
  • προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
  • ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές

Σχεδόν το 1/3 από τα κορυφαία 100 εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα συνδέονται άμεσα με την αγροτική, πρωτογενή παραγωγή της Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνεται στους 5 πρώτους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων σε 25 χώρες, με ποσοστά συμμετοχής στις εισαγωγές τους άνω του 80%. Η Ελλάδα είναι η χώρα παραγωγής για 102 προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, και κατατάσσεται στην 5η θέση στην ΕΕ, όσον αφορά στον αριθμό των κατοχυρωμένων ονομασιών.

«Βασικό μας εργαλείο είναι η επιμονή στην ποιοτική γεωργία, στην παραγωγή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων, που παράγονται με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, και τα οικοσυστήματα και παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στους καταναλωτές», ανέφερε ο κ. Αποστόλου, ο οποίος μίλησε για το τρίπτυχο:

  • «ασφάλεια του εισοδήματος των Ελλήνων αγροτών και όσων κατοίκων της περιφέρειας παράγουν αγροτικά προϊόντα»
  • «κάλυψη των διατροφικών αναγκών όσων ζουν και επισκέπτονται τη χώρα»
  • «αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω μιας προστιθέμενης αξίας»

Ο ίδιος περιέγραψε τις «ιδιαιτερότητες» του ελληνικού αγροτικού τομέα, όπως «η δυσκολία εξασφάλισης εγγυήσεων προς δανειοδότηση, οι υψηλές επισφάλειες, η δέσμευση παγίων σε υποθήκες, το κλείσιμο αγροτικής τράπεζας και η μεταφορά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κακή τράπεζα».

Από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι η κυβερνητική πολιτική περιλαμβάνει και καινοτόμους δράσεις, όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (125 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής), η συνεργασία και δικτύωση στον αγροδιατροφικό τομέα, οι συμπράξεις καινοτομίας μέσω επιχειρησιακών ομάδων από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς (με κατανομή κοινοτικής συμμετοχής 95 εκ. €) και η μορφή κοινωνικής καινοτομίας που «ενισχύει και ενθαρρύνει τη σύσταση Ομάδων Παραγωγών με 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους» (με κατανομή κοινοτικής συμμετοχής 27 εκ. €).

Μάρκος Μπόλαρης, Αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πρωτοβουλίες σε 7 τομείς, μέσα από το νέο στρατηγικό πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης, ανέλυσε από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στα αγροτικά επιμελητήρια (οργάνωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και όσων δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων), στην ασφάλιση εργατών γης (ασφάλιση στον ΟΓΑ και την αμοιβή των εργατών γης όλων των μορφών αγροτικών επιχειρήσεων με εργόσημα υπέρ ΟΓΑ), στις εξαγωγές και την εξωστρέφεια (στοχευμένη προώθηση σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία), στην έρευνα και την καινοτομία (πρόκειται να ενισχυθεί από το νέο ΠΑΑ) και στην ανάγκη δημιουργίας ενιαίου ελεγκτικού μηχανισμού . Στάθηκε δε στον τουρισμό (συνέργειες μεταξύ αγροδιατροφικού τομέα και τουρισμού) και στις νέες καλλιέργειες (αρωματικά, αρτυματικά και φαρμακευτικά φυτά, σηροτροφία).