Ως τις 12 Απριλίου ηλεκτρονικά οι αιτήσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ

Ως τις 12 Απριλίου ηλεκτρονικά οι αιτήσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για προγράμματα προώθησης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο και στην ΕΕ προκήρυξε στις 12 Ιανουαρίου η Κομισιόν. Πιο αναλυτικά, πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, 27 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2017, θα διαθέσει η Κομισιόν.

Τα 2/3 των διαθέσιμων κονδυλίων προορίζονται για την προώθηση γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ιδίως στις χώρες με μεγάλες προοπτικές αύξησης των αγροδιατροφικών εξαγωγών της ΕΕ, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα, το Μεξικό και η Κολομβία. Για προγράμματα εντός της ΕΕ, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα διάφορα συστήματα και σήματα ποιότητας της ΕΕ, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις ή τα βιολογικά προϊόντα.

-Διαφήμιση-

Ως τις 12 Απριλίου ηλεκτρονικά οι αιτήσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 12 Απριλίου 2018 μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

Η Επιτροπή θα τις αξιολογήσει και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο.

Αρχές 2018 οι προσκλήσεις για τα νέα προγράμματα προώθησης της ΕΕ

-Διαφήμιση-
Delegate