16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων στην Καβάλα

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου 2016 με τίτλο «Υδάτινα οικοσυστήματα: ορθολογική διαχείριση – οικονομική ανάπτυξη». Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  1. Θαλάσσια Οικοσυστήματα & Αλιεία
  2. Εσωτερικά & Μεταβατικά Ύδατα
  3. Υδατοκαλλιέργειες & Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι θα γίνει βράβευση των τριών καλυτέρων ανακοινώσεων (μία από κάθε θεματική ενότητα) καθώς και μίας αναρτημένης. Η κεντρική εναρκτήρια ομιλία θα γίνει από το τιμώμενο πρόσωπο, Dr. Rainer Froese. Ανάμεσα στους ομιλητές είναι ο Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας στο Α.Π.Θ.  με θέμα «Οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη για τη ζωή» καθώς και πολλοί ερευνητές του ΙΝΑΛΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο εδώ

gaia pedia - ηλεκτρονική αγροτική εγκυκλοπέδια