Μέχρι 28/2 οι αιτήσεις για εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών

Απαγόρευση αλιείας στον Έβρο
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Περί τροποποίησης προσκλήσεων ως προς το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.1.8, 4.1.20, 3.1.22, 3.2.2, 4.2.4, 3.4.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

 Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ακόλουθα μέτρα του Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020:

  1. Μέτρα 3.1.8 «Υγεία & Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση & μετριασμός κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».
  2. Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων   αλιευμάτων».
  3. Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».
  4. Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια».
-Διαφήμιση-

Οι σχετικές Προσκλήσεις και τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.alieia.gr

-Διαφήμιση-
Delegate