Έχω 67 στρέμματα με ελιές, μέχρι πόσους ίππους τρακτέρ μπορώ να πάρω;

-Διαφήμιση-
Delegate

Έχω 67 στρέμματα με ελιές, μέχρι πόσους ίππους τρακτέρ μπορώ να πάρω;

Γιάννης, Αργολίδα

Η επιλογή γεωργικού ελκυστήρα καθορίζεται από συγκεκριμένο αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη τη συνολική έκταση της καλλιέργειας του δικαιούχου, καθώς και την περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αγροτεμάχια.

-Διαφήμιση-

Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιείται ένας, κατά παρέκκλιση, πίνακας ο οποίος, εφόσον διατηρηθούν τα συγκεκριμένα στρέμματα ελιάς στη μελλοντική κατάσταση (δηλαδή, μέχρι την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου), δίνει τη δυνατότητα αγοράς γεωργικού ελκυστήρα έως και 90 ίππων.