Αγροτικό «πακέτο Γιούνκερ» σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αγροτικό «πακέτο Γιούνκερ» σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-Διαφήμιση-
Delegate

Καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους Ευρωπαίους αγρότες υπόσχεται η Κομισιόν, σχεδιάζοντας ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, που θα συνδυάζει την αγροτική ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση από το «πακέτο Γιούνκερ».

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προετοιμάζουν ένα κοινό χρηματοοικονομικό μέσο, που θα συνδυάζει τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον «πυρήνα» του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής Γιούνκερ για την Ευρώπη. Το σκεπτικό είναι ότι η αξιοποίηση της εγγύησης του ΕΤΣΕ, σε συνδυασμό με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) θα αυξήσει την ισχύ της στήριξης.

Όπως διευκρίνισε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου η Κομισιόν, θα εξεταστούν οι λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας, οι οποίες και θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνω, συμπεριλαμβανομένων και πιλοτικών έργων σε διάφορα κράτη μέλη κατά τα επόμενα δύο έτη.

Η ανακοίνωση για το νέο χρηματοδοτικό μέσο έγινε κατά το 7ο συνέδριο «Fi-Compass». Ο Αντιπρόεδρος κ. Κατάινεν δήλωσε σχετικά: «Η χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ διατίθεται και ήδη στηρίζει αγροτικές ΜΜΕ, καθώς και οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα έργα στους τομείς των τροφίμων γεωργικής προέλευσης. Η δυνατότητα των νέων χρηματοδοτικών μέσων αποτελεί ευπρόσδεκτο βήμα προς τη χρήση περισσότερων χρηματοδοτικών μέσων για τον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων — είμαστε στο σωστό δρόμο για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη».

Ο Επίτροπος γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, κ. Χόγκαν, από την πλευρά του, σχολίασε: «Με την ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων κατάλληλης μορφής και σε επαρκή ποσότητα στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, μπορούμε να ενισχύσουμε θεαματικά την ικανότητα των αγροτών μας και των αγροτικών επιχειρήσεων να καινοτομούν, να αναπτύσσονται, να εξάγουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Η νέα πρωτοβουλία ΕΓΤΑΑ —ΕΤΣΕ αποτελεί μια εξαιρετική νέα ευκαιρία που προσφέρει καταπληκτικές δυνατότητες για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω πλήρως όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των αγροτών και των γεωργικών επιχειρήσεων στον χρηματοπιστωτικό τους τομέα».