Αμπέλι: 3η επιλογή το ΠΑΑ για τις νέες φυτεύσεις

Νέα παράταση έως 20/1 λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας στις δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων
-Διαφήμιση-
Delegate

Θετική απάντηση έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αίτημα της ΚΕΟΣΟΕ (Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων) για χρηματοδότηση των νέων αμπελοφυτεύσεων από το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην «ΥΧ» ο γενικός διευθυντής της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), Παρασκευάς Κορδοπάτης, για την Ένωση η προοπτική αυτή αποτελεί την 3η επιλογή. Αυτό το διάστημα –σύμφωνα με όσα μας εξηγεί– γίνεται προσπάθεια χρηματοδότησης των νέων αδειών φύτευσης μέσω των κονδυλίων του προγράμματος της αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα της «αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων» αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αμπέλι: 3η επιλογή το ΠΑΑ για τις νέες φυτεύσεις
Ο γενικός διευθυντής της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), Παρασκευάς Κορδοπάτης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους (υποστύλωση), εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής, δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.

-Διαφήμιση-

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2014-15 & 2015-16) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Τονίζεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα.

Όσον αφορά το αίτημα για την χρηματοδότηση των νέων αδειών φύτευσης μέσω του ΠΑΑ, σύμφωνα με το όσα έγιναν γνωστά από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκο Μπόλαρη, αυτό τέθηκε μέσω του ΥΠΑΑΤ κατ’ αρχήν στις 26/4/2016 στη Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, όπου η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι οι νέες φυτεύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, το ΥΠΑΑΤ επανήλθε, με έγγραφο της 10-5-2016 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Δ/νση Γεωργίας C.2 Τμήμα Οίνου, υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη υποστηρικτικής ενίσχυσης των αμπελουργών, παράλληλα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου μη μείνουν αδιάθετα δικαιώματα νέων φυτεύσεων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του Καν(ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 δίνεται η δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις να αυξήσουν το μέγεθός τους.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, από τον αναπληρωτή υπουργό, Μάρκο Μπόλαρη, κατά την διάρκεια συνάντησης με την ΚΕΟΣΟΕ για κρίσιμα θέματα του αμπελοοινικού κλάδου.

Χρήστος Διαμαντόπουλος