Αναδιάρθρωση δανεισμού χωρίς «κούρεμα» για τη Μπουτάρης Οινοποιητική

Αναδιάρθρωση δανεισμού χωρίς «κούρεμα» για τη Μπουτάρης Οινοποιητική
????????????????????????????????????
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Σε συμφωνία για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού  δανεισμού με τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες κατέληξε η Μπουτάρης Μπουτάρης & Υιός Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων για τη θυγατρική του ομίλου, Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική ΑΕ.

Όπως ανακοινώθηκε, η συμφωνία, που υπεγράφη στις 30/12/2016, βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρίας, που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Deloitte & Touche.

-Διαφήμιση-

Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στο πλαίσιο του νόμου περί εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών (άρθρο 106β του Ν. 3588/2007) από το Πρωτοδικείο Ημαθίας και προσδιορίστηκε η συζήτηση την  8η Φεβρουαρίου 2017.

Στα κύρια σημεία της συμφωνίας προβλέπεται:

– H ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας.

– Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

–  Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε αντίστοιχη διάρκεια.

– Περίοδο χάριτος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι.

– Πώληση θυγατρικών εταιρειών.

– Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας.

Η συμφωνία αυτή θα συντελέσει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδίου για τη διεύρυνση της ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την περαιτέρω βελτίωση της μικτής της κερδοφορίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση των λειτουργικών της δαπανών, σημειώνει η Μπουτάρης στην ανακοίνωσή της.

-Διαφήμιση-
Delegate