Ανάκτηση φωσφόρου κατά 90% από κοπριά γουρουνιών

Ανάκτηση φωσφόρου κατά 90% από κοπριά γουρουνιών
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η μεγάλη σημασία του φωσφόρου για τα φυτά, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαθεσιμότητά του, τον καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία στην αγροτική παραγωγή. Χωρίς αυτό, οι καλλιέργειες δεν μπορούν να αναπτυχθούν, ενώ οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι παγκόσμιες προμήθειες φωσφόρου έχουν αρχίσει να εξαντλούνται, καθώς δεν αποτελεί ανανεώσιμο πόρο.

Για τον λόγο αυτό, η τεχνολογία και τα συστήματα που στοχεύουν στην ανάκτηση φωσφόρου από την κοπριά ζώων είναι άκρως σημαντικά για τη φυτική παραγωγή.

-Διαφήμιση-

Μεγάλη δημοσιότητα απέκτησε, σε όλα τα ειδικά μέσα του πλανήτη, το πρώτο σύστημα πλήρους κλίμακας αποκλειστικής ανάκτησης φωσφόρου από κοπριά γουρουνιών, το οποίο αιχμαλωτίζει το 90% του συνολικού φωσφόρου που προέρχεται από τα απόβλητα των γουρουνιών και έχει τεθεί σε εφαρμογή σε εκμεταλλεύσεις στη Βόρεια Καρολίνα. Αμερικανική εταιρεία δημιούργησε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάκτησης φωσφόρου μέσω αναερόβιας χώνευσης, στην οποία το 100% των αποβλήτων τοποθετούνται μέσα, χωρίς να διαχωρίζεται τίποτα. Η κατασκευή δεν καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά, αλλά τα μετατρέπει σε κατάλληλα για τα φυτά λιπάσματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως στις καλλιέργειες. Εκτός, όμως, από φώσφορο, το σύστημα «αιχμαλωτίζει» μία ποσότητα αζώτου και άλλων βασικών θρεπτικών ιχνοστοιχείων. Τα λιπάσματα εξάγονται ως ένα συμπυκνωμένο στερεό προϊόν, έτοιμο για χρήση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος κοστίζει λιγότερο από μισό σεντ ανά γουρούνι την ημέρα.

Περιβάλλον

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς η συσσωρευμένη συγκέντρωση φωσφόρου μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το σύστημα λειτουργεί ως λύση στη ρύπανση από τα εναπομείναντα επεξεργασμένα απόβλητα, καθώς χρησιμοποιείται το 100% των αποβλήτων. Επίσης, μειώνεται η οσμή από την αποθήκευση και τον χειρισμό αποβλήτων, ενώ εξαλείφονται ουσιαστικά και τα επιβλαβή παθογόνα, όπως το e-coli. Τέλος, οι επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου από τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση αποβλήτων μειώνονται επίσης σημαντικά.

-Διαφήμιση-
Delegate