Άλλους τρεις μήνες σε παλιές επενδύσεις δίνει ο αναπτυξιακός

Παράταση για δύο δράσεις του Αναπτυξιακού, έως 30 Φεβρουαρίου οι φάκελοι τεκμηρίωσης
-Διαφήμιση-
Delegate

Προθεσμία έως τις 21 Μαρτίου για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των προηγούμενων αναπτυξιακών θα δίνει ο νέος αναπτυξιακός.

Παράλληλα καταργείται κάθε περιορισμός στην ίδια συμμετοχή του φορέα της επένδυσης.

Αναλυτικά δύο νέες νομοτεχνικές βελτιώσεις κατέθεσε την Πέμπτη 9 Ιουνίου ο Γιώργος Σταθάκης.

Η πρώτη αφορά στην ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων στο επενδυτικό σχέδιο. Με τη νομοτεχνική βελτίωση, καταργείται κάθε περιορισμός στην ίδια συμμετοχή του φορέα και το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους μπορεί να καλύπτεται από ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση του φορέα, εφόσον δεν περιέχει καμιά δημόσια ενίσχυση ή παροχή.

Με την δεύτερη δίνεται προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2017 , σε όσες εταιρείες είχαν ενταχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους προκειμένου να ολοκληρώσουν το 50% της επένδυσης ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος της ενίσχυσης και να μην απενταχθούν.

Η προθεσμία που προέβλεπε αρχικά το σχέδιο νόμου για τις επιχειρήσεις αυτές, ήταν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.