Οι παραγωγοί ακτινιδίου της Μακρακώμης και ο… Προκρούστης

Με στοιχεία του 1987 ο αναδασμός στην Ανατολική Βίστριζα

Αυστηρότερους ελέγχους στα εξαγόμενα ακτινίδια ζητά ο Incofruit Hellas
-Διαφήμιση-
Delegate

Η περιοχή της Ανατολικής Βίστριζας, τη δεκαετία του 1990, είχε κηρυχτεί σε υποχρεωτικό αναδασμό από την τότε Τοπογραφική Υπηρεσία του Νομού Φθιώτιδας. Με την ολοκλήρωση του αναδασμού, δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα στην υφιστάμενη κατάσταση των μονίμων καλλιεργειών, έτσι όπως είχαν εγκατασταθεί εδώ και δεκαετίες.

Κατά την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του αναδασμού, δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι εγκαταστάσεις των νέων φυτειών και οι επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες τους ήταν αρνητικές.

Εξηγώντας την κατάσταση στην «ΥΧ» ο γεωπόνος της περιοχής Δημήτρης Ευαγγελόπουλος, μας ενημέρωσε για την μέχρι τώρα πορεία του έργου: «Το ακτινίδιο που αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των καλλιεργειών, με την εφαρμογή της μελέτης του 1990 θα καταστραφεί στο σύνολο της καλλιέργειάς του. Η διχοτόμηση πολλών κτημάτων από τον σχεδιασμό θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή προσανατολισμού του νέου κτήματος διότι οι μόνιμες κατασκευές είναι σε στοίχιση και τυχόν αφαίρεση θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την επένδυση. Η κατασκευή των παράλληλων έργων από την υπάρχουσα μελέτη, η οποία είχε εκπονηθεί το 2009 από την Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ, είχε στηριχθεί σε στοιχεία του 1987 χωρίς να λάβει υπόψη το σημερινό καθεστώς, κατά το οποίο το 80% της έκτασης είναι μόνιμες καλλιέργειες, εκ των οποίων το 85% είναι ακτινίδια εξαγώγιμα και είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα ΠΟΠ Ακτινίδια Σπερχειού. Ζητάμε από το ΥΠΑΑΤ την επικαιροποίηση της μελέτης και την ολοκλήρωση του έργου».