Απάντηση η κτηνοτροφία στην ανεργία μέσω της ορθής ανάπτυξής της

Απάντηση η κτηνοτροφία στην ανεργία μέσω της ορθής ανάπτυξής της
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Νέο επιχειρηματικό μοντέλο για την κτηνοτροφία πρότεινε, μιλώντας στην Ειδική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, ο καθηγητής Ζωικής Παραγωγής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αρσένος, με κύρια χαρακτηριστικά την αύξηση της εγχώριας παραγωγής γάλακτος – κρέατος, τη βελτίωση της ποιότητας γάλακτος, την καθολική χρήση αλμεκτικών μηχανών, την αύξηση συνεταιριστικών σχημάτων/clusters, την αξιοποίηση του εγχώριου και πιστοποιημένου γενετικού ζωικού υλικού και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης.

Ο πιο οργανωμένος κλάδος στη χώρα μας είναι των πουλερικών, εξήγησε. Ακολουθεί η εγχώρια παραγωγή χοίρου με καθετοποιημένες μονάδες. Επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζει η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία, ενώ συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας αποτελεί η αιγοπροβατοτροφία, η οποία, όμως, αδυνατεί να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες.

Υποστήριξε πως η κατάσταση στο εγχώριο αγελαδινό γάλα έχει φτάσει στο αμήν, λόγω της μείωσης παραγωγής, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Γαλλίας, που μέσω καλύτερης οργάνωσης και νέων τεχνολογιών, μέσα σε 20 χρόνια, η μέση γαλακτοπαραγωγή πρόβειου γάλακτος αυξήθηκε κατά 110 λίτρα (φυλή λακόν), ενώ η παραγωγή γίδινου κατά 124 λίτρα μέσα σε μια δεκαετία.

Αλλαγές

-Διαφήμιση-
Delegate

Οι αλλαγές που προτάθηκαν και στις οποίες συνηγόρησαν και ορισμένοι βουλευτές, αφορούν σε:

*Σταδιακή αύξηση του όγκου παραγωγής, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην κτηνοτροφία. Διαχωρισμό μοντέλου για κρεοπαραγωγή – γαλακτοπαραγωγή, σταβλισμένη και μη, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην προστασία της φέτας και των εξαγωγών.

*Αξιοποίηση υποπροϊόντων – γεωργικών υπολειμμάτων για ζωοτροφές ή παραγωγή ενέργειας μέσω των νέων τεχνολογιών, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

*Άμεσα μέτρα για τη βελτίωση των μεγεθών, αγελαδινό γάλα, βόειο – χοίρειο κρέας, καθώς η χώρα μας παρουσιάζει σημαντικά διατροφικά ελλείμματα. Ειδικότερα, για τον τομέα του χοίρειου κρέατος σημείωσε πως υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης σε κρέας αλλά και κρεατοσκευάσματα σε κέτερινγκ/τουρισμό.

*Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα στη γενετική βελτίωση στις ντόπιες φυλές, που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε γαλακτοπαραγωγή, κρέας, με τεχνητή σπερματέγχυση ή ανάδειξη τοπικών πλεονεκτημάτων σε κρέας (π.χ. πρόβατα Μπούτσικα, φυλής Λέσβου κ.ά.) και αύξηση της εγχώριας παραγωγής μοσχίδων.

Βελτίωση δικτύων

*Βελτίωση υποδομών στην ύπαιθρο για την ανάπτυξη των δικτύων (π.χ. ηλεκτρικό δίκτυο).

*Ανάπτυξη δικτύωσης για την παραγωγή μέσω συνεργατικών σχημάτων-clusters.

*Έξυπνη εξειδίκευση με χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών, π.χ. κρέας με Ω3 για τη βελτίωση της ποιότητας (μηχανολογικός εξοπλισμός, ζωοτροφές, πάχυνση ζώων, οργάνωση παραγωγής κ.ά.).

*Κατάρτιση στους αγρότες και διάχυση της έρευνας και της τεχνολογίας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και μέσα από τις Περιφέρειες, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΑΠΘ.