Από 1η Νοεμβρίου σε ισχύ το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Με καπέλο 7,25% οι αρρύθμιστες οφειλές στη ΔΕΗ
-Διαφήμιση-
Delegate

Από 1ης Νοεμβρίου 2016 μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 θα μπορούν οι πελάτες της ΔΕΗ να κάνουν χρήση του μειωμένου νυχτερινού οικιακού τιμολογίου.

Αναλυτικότερα, με ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού τιμολογίου με χρονοχρέωση Γ1Ν με τμηματικό ωράριο ότι θα αρχίσει να ισχύει για τη χειμερινή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως και την 30η Απριλίου 2017.

Συγκεκριμένα:

  • Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:00-17:00 και 02:00-08:00.
  • Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι 15:30-17:30 και 02:00-08:00.
-Διαφήμιση-

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από τα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, (http://www.dei.com.gr) και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, (http://www.deddie.gr/).