Ήπειρος: Από 17.000 εώς 22.000 ευρώ στους δικαιούχους για «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ήπειρος: Από 17.000 εώς 22.000 ευρώ στους δικαιούχους για «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
-Διαφήμιση-
Delegate

Από 17.000 ως 22.000 ευρώ θα δοθεί ως οικονομική στήριξη σε κάθε δικαιούχο που θα συμμετέχει στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στην Περιφέρεια Ήπείρου, ανάλογα με την μελλοντική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) και του χαρακτηρισμού της περιοχής κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ως ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή. Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Οι λεπτομέρεις αυτές αναφέρθηκαν – μεταξύ άλλων – στην ημερίδα που πραγματοποίηθηκε την Τετάρτη 16 Νοέμβρη 2016 για το Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (Υπομέτρο 6.1 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014-2020 για το έτος 2016, χωρίς ωστόσο την αναμενόμενη συμμετοχή νέων αγροτών. Η ημερίδα έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ελεούσα και την διοργάνωσαν ο Δήμος Ζίτσας (Γραφείο Υποστήριξης Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής) και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής).

«Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και να είμαστε στο πλευρό του αγροτικού κόσμου», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος που εμφανίστηκε προβληματισμένος από τη μικρή συμμετοχή των νέων αγροτών στην ημερίδα λέγοντας: «Εμείς καταβάλουμε προσπάθεια, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη θέληση και ανταπόκριση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τίποτα και σε κανένα δεν έρχεται έτοιμο, ουρανοκατέβατο. Δεν αρκούν μόνο τα λόγια, θα πρέπει να γίνουμε επαγγελματίες στον τομέα του ο καθένας». 

-Διαφήμιση-

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο Δήμος Ζίτσας σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ανάπτυξη και στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής οικονομίας. «Θεωρούμε πως ο πρωτογενής τομέας είναι ο μοχλός που θα συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάταση της χώρας εφόσον στηριχθεί με συγκεκριμένα μέτρα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και στηρίζουμε έμπρακτα με συγκεκριμένα βήματα τον αγροτικό κόσμο με στόχο να έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τους ορίζοντές του και να βελτιώσει το επίπεδο της δουλείας του», κατέληξε ο κ. Πλιάκος.

Το μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Τις πληροφορίες για το Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», παρουσίασαν στη διάρκεια της ημερίδας υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Ειδικότερα  τα στελέχη αναφέρθηκαν στην περίοδο, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016, στους όρους, τις προϋποθέσεις  και τις λοιπές διαδικασίες ένταξης, την οικονομική στήριξη, τη συμπλήρωση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.   

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης – φακέλων για ένταξη στο εν λόγω Μέτρο έχουν έως τις 30 Νοέμβρη, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία ή οι εκπρόσωποι των οποίων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, ενώ θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου. Ακολούθως η κατάθεση του φυσικού φακέλου γίνεται από 1η έως 7η Δεκέμβρη στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «ΕΓΤΑΑ») και το Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 241.000.000€ για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας πρόσκλησης από το οποίο για την Περιφέρεια Ηπείρου αναλογεί το ποσό των 13.600.00 ευρώ.

Το ποσό της οικονομικής στήριξης για τον κάθε δικαιούχο κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την μελλοντική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) και του χαρακτηρισμού της περιοχής κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ως ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή. Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.