Από 19 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Από 26 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Για περίπου έναν μήνα, από τις 19 Μαρτίου έως και τις 11 Απριλίου, θα είναι ανοιχτό το Μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με την πρόσκληση, η οποία δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ, ποσό που θα κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

-Διαφήμιση-

A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση 

-Διαφήμιση-
Delegate