Από 22 Αυγούστου αιτήσεις για Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον ΟΓΑ

Από 22 Αυγούστου αιτήσεις για Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον ΟΓΑ
-Διαφήμιση-
Delegate

Την εκκίνηση από 22 Αυγούστου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπεριλήκων ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) στην επιλογή: «Συντάξεις-Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ή Εγκύκλιοι».

Ο ΟΓΑ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντομότερη επεξεργασία των αιτήσεων.

-Διαφήμιση-

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα δικαιούνται ανασφάλιστοι που θα έχουν συμπληρώσει τα 67 τους έτη. Για τη χορήγησή του ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, να μην λαμβάνει ή να μην δικαιούται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη των 360 ευρώ, να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια, να έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 4.320 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 8.640 ευρώ, η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του να είναι κάτω από 90.000 ευρώ και το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης κινητής περιουσίας κάτω από 6.000 ευρώ.

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου γίνεται με βάση τα εισοδήματα της δήλωσης του φορολογικού έτους που προηγείται της αίτησης.

Στο ατομικό και στο οικογενειακό εισόδημα συνυπολογίζονται τα ποσά που έχει εισπράξει ή που δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος και ο/η σύζυγος από βοηθήματα, οικονομικές ενισχύσεις ή άλλες συντάξεις ή επιδόματα, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται στον νόμο.

Συνυπολογίζεται επίσης κάθε άλλο εισόδημα και έσοδο που δεν έχει δηλωθεί, ακόμα και αν απαλλάσσεται από τον φόρο.