Τον Απρίλιο του… 2017 (και βλέπουμε) οι προσκλήσεις του νέου Leader

Απρίλιο του… 2017 (και βλέπουμε) οι προσκλήσεις του νέου Leader
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν δύο φακέλους
-Διαφήμιση-
Delegate

Τους φακέλους τους ως 16 Σεπτεµβρίου καλούνται να υποβάλουν οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, που θέλουν να συµµετέχουν στα νέα προγράµµατα Leader, µετά την έκδοση της απόφασης στο ΦΕΚ Β΄1839/2016. Πρόκειται για το Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER» (δηµόσιας δαπάνης 322.222.222 ευρώ) στο οποίο θα επιλεγούν 50 περιοχές εφαρµογής, οι οποίες µπορούν να καλύπτουν έκταση ίση ως και το 100% των επιλέξιµων περιοχών παρέµβασης Leader και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ (δηµόσιας δαπάνης 54.117.648 ευρώ).

Οι φορείς υποβάλλουν δύο φακέλους: Τον Φάκελο Α, µε την περιοχή εφαρµογής, το εταιρικό σχήµα και την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης, ως τις 20 Ιουλίου, και τον Φάκελο Β, µε την στρατηγική του τοπικού προγράµµατος, τις προτεινόµενες δράσεις και το χρηµατοδοτικό πλάνο αυτού, ως τις 16 Σεπτεµβρίου.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), όπως ονομάζεται το νέο Leader της καινούριας προγραμματικής περιόδου, είναι βασισμένη στην «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγιση. Αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές ανισότητες σε ορισμένο χωρικό επίπεδο εντός των αγροτικών περιοχών.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η επιλογή έως 50 τοπικών προγραμμάτων μονοταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ ή και πολυταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, καθώς και έως 10 τοπικών προγραμμάτων μονοταμειακής προσέγγισης με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν δύο φακέλους:

  • τον Φάκελο Α, ο οποίος αφορά στον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, του εταιρικού σχήματος και της Ομάδας Τοπικής Δράσης, με καταληκτική ημερομηνία την 20/7/2016 και
  • τον Φάκελο Β, ο οποίος αφορά στην παρουσίαση της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και του χρηματοδοτικού πλάνου αυτού, με καταληκτική ημερομηνία την 16/9/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την πρόσκληση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, Λ. Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα, τηλ.: 210 5275100 και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), Μιχαλακοπούλου 103, 4ος όροφος, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, 213 1501150, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Εν τω μεταξύ, σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τους τελευταίους μήνες επενδυτές που είχαν ενταχθεί στο Leader της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους εξαιτίας γραφειοκρατικών λόγων (αλλά και λόγω των προβλημάτων ρευστότητας). Για να ολοκληρωθούν τα έργα και προκειμένου να μη χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, αποφασίστηκε οι επενδύσεις αυτές να χρηματοδοτηθούν μέσω ενός προγράμματος-γέφυρας στο νέο ΠΑΑ 2014 – 2020. Σύμφωνα με όσα μας επισημαίνουν επενδυτές, η ΥΑ, που θα όριζε τις λεπτομέρειες, αναμενόταν μετά την παρουσίαση του νέου ΠΑΑ. Ωστόσο, οι μέρες περνούν. Αν, μάλιστα, η καθυστέρηση συνεχιστεί, τότε τα έργα κινδυνεύουν με απένταξη και μη ολοκλήρωσή τους.

Βήμα – βήμα η διαδικασία έως την προκήρυξη

Συναντήσεις και διαπραγματεύσεις οδηγούν σε ζωντανές προτάσεις

Με αφορμή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το νέο Leader, η «ΥΧ» επικοινώνησε με τον Γιώργο Αμανατίδη, Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) ΑΕ, ο οποίος έκανε την εκτίμηση πως σε τοπικό επίπεδο, οι πρώτες προσκλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, αναμένονται μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017.

Επιπλέον, μας περιέγραψε βήμα – βήμα τη διαδικασία έως ότου προκηρυχθούν οι προσκλήσεις σε τοπικό επίπεδο. «Μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης για τις υποψήφιες Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) σε κάθε περιοχή της χώρας όπου θα υποβληθεί φάκελος, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες από αυτές και η οριοθέτηση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος σε συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Επίσης, προετοιμάζουν τον φάκελο παρουσίασης προκειμένου να αξιολογηθούν. Ταυτόχρονα, στις συναντήσεις που γίνονται, συνδιαμορφώνονται οι άξονες παρέμβασης, τα θετικά και τα αρνητικά κάθε περιοχής, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες, προκειμένου να προσδιοριστεί ένα κύριο θέμα για κάθε περιοχή γύρω από το οποίο θα γίνει ο σχεδιασμός της κάθε περιοχής. Όταν αποφασιστεί αυτό, τότε θα ξεκινήσει να διαμορφώνεται και ο β΄ φάκελος».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι προτάσεις αυτές δεν θα είναι ένα πόνημα στη λογική της… κοπτοσυρραφής των προτάξεων, αλλά στη λογική μιας ζωντανής διαβούλευσης μέσω της οποίας θα προκύψει μια συνισταμένη πρόταση. Το πρόγραμμα αφορά όλη την Ελλάδα και το ύψος του είναι συνολικά περίπου 400 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης. Επομένως, είναι ένα σημαντικό ποσό, από το οποίο θα τονωθεί η οικονομία, η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο. Μετά τις 16/9 που θα κατατεθούν και οι β΄ φάκελοι, θα ακολουθήσει η συγκριτική τους αξιολόγηση από το ΥΠΑΑΤ. Θα καταλήξουν στις πρώτες περιοχής και ΟΤΔ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Μετά, οι ομάδες αυτές θα κάνουν τεχνικές συναντήσεις με τη διαχειριστική αρχή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τοπικό πρόγραμμα και να προετοιμαστούν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο. Οι πρώτες προσκλήσεις του Leader θεωρώ ότι θα προκηρυχθούν το πρώτο τετράμηνο του 2017».

Χρήστος Διαμαντόπουλος