Αργολίδα: Δηλώστε τα ψεκαστικά μηχανήματα

Αναγκαίος ο έλεγχος στα ψεκαστικά προκειμένου να δίνονται στο ακέραιο η ενισχύσεις λέει η Πολλαπλή Συμμόρφωση
-Διαφήμιση-
Delegate

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Aργολίδας και το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής ενημερώνει τους κατόχους ψεκαστικών μηχανημάτων ότι σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ και σε εφαρμογή του Ν. 4036/27-01-2012 ΦΕΚ Α 8/2012 Άρθρο 38 θα πρέπει οι κάτοχοι των παρακάτω ψεκαστικών μηχανημάτων:

  1. Νεφελοψεκαστήρων (συρόμενων, φερόμενων/αναρτώμενων, αυτοκινούμενων)
  2. Ψεκαστικών Αγρού (συρόμενων, φερόμενων/αναρτώμενων, αυτοκινούμενων)

Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα ψεκαστικά μηχανήματα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Επίσης όλοι οι κάτοχοι ψεκαστικών μηχανημάτων υποχρεούται μέχρι 26-Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μια επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού Γεωργικών Φαρμάκων

-Διαφήμιση-

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ).Οι επιθεωρήσεις Θα γίνονται από Εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης  Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων  (ΣΤ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ)

Μέχρι σήμερα οι εξουσιοδοτημένοι σταθμοί από την υπηρεσία  μας είναι οι παρακάτω : 

1) Κωτσιόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
Τριπόλεως 62, Άργος

2)  Μαρκάκης Δημήτριος του Ιωάννη
2o χλμ Άργους-Πυργέλας, Άργος

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Δήμου Δημήτριος