Αυξάνεται στις 30 ημέρες η προθεσμία για αλλαγές στοιχείων στο Taxis

Κόφτης στις επιστροφές φόρου από τους συμψηφισμούς με ΕΝΦΙΑ
-Διαφήμιση-
Delegate

Σε 30 ημέρες – από 10 που ήταν μέχρι σήμερα- αυξάνεται το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για να ενημερώσουν τη φορολογική διοίκηση για μεταβολές στοιχείων που έχουν δηλώσει στο Μητρώο.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, «ο φορολογούμενος φυσικό η νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τις φορολογικές αρχές εντός 30 ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

Σημειώνεται επίσης οτι η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν υπόκεινται σε προθεσμία.

Ουσιαστικά η προθεσμία των 30 ημερών άφορα στην υποβολή των δηλώσεων μεταβολών στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες  (ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η νεα προθεσμία έχει ισχύ από 3-8-2016,και αφορά και περιπτώσεις, για τις οποίες, η προθεσμία των 10 ημερών για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολής, δεν είχε λήξει κατά την 3-8-2016.