Αυστηρότερους ελέγχους στα εξαγόμενα ακτινίδια ζητά ο Incofruit Hellas

Αυστηρότερους ελέγχους στα εξαγόμενα ακτινίδια ζητά ο Incofruit Hellas
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Για εξαγωγές ατυποποίητων ακτινιδίων κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών Incofruit Hellas και απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίσουν και να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους στα εξαγόμενα – διακινούμενα νωπά οπωροκηπευτικά, ώστε να μην δυσφημιστεί η φήμη των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Γιώργος Πολυχρονάκης δήλωσε τα εξής:

«Δυστυχώς συνεχίζονται οι εξαγωγές ατυποποίητων ακτινιδίων σε μεγάλα, διαπιστωμένα από ελέγχους, ποσοστά των διακινουμένων φορτίων ακόμη και χωρίς φορολογικά έγγραφα κατ’ ευθείαν από τον αγρό από «Έλληνες και Ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους» με κίνδυνο δυσφήμησης της φήμης και ποιότητας των προϊόντων μας (ενδεικτικά από 18/8/2016 που εξεδόθη απόφαση συγκομιδής για τα κιτρινόσαρκα ακτινίδια ποικ Soreli που στην Ελλάδα νόμιμα καλλιεργούνται σε έκταση μόνο 200 στρέμματα παρατηρήθηκαν εξαγωγές μέχρι 15/10 (οπότε έξεδόθησαν αποφάσεις συγκομιδής των κύριων ποικιλιών ) 7.500 τόνοι και μέχρι σήμερα 27/10/2016 15.000 τόνοι.

Δεδομένου ότι οι κύριες ποικιλίες απέκτησαν τα προβλεπόμενα σάκχαρά τους πρόσφατα υφίσταντο ο κίνδυνος οι καταναλωτικές αγορές να αποστρέψουν την προτίμησή τους προς τα ελληνικά προϊόντα.

Μετά τους διενεργούμενους ελέγχους για τυποποίηση των εξαγομένων προϊόντων παρατηρήθηκε από τους ευρηματικούς «εμπόρους» διακίνηση – εξαγωγή ακτινιδίων προς «βιομηχανική χρήση»  χύμα εντός μεγάλων συσκευασιών.

Αυτή η διαδικασία, όμως, νομίμως  προβλέπει υποχρεωτικά το φορτίο να συνοδεύεται μέχρι την Βιομηχανία της χώρας προορισμού από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ως παρατιθέμενο υπόδειγμα), και επί της συσκευασίας πρέπει να φέρουν στην ετικέτα ευανάγνωστα την ένδειξη «βιομηχανικός προορισμός»,  το οποίο θα πρέπει να σφραγίζεται από το Υπουργίο Γεωργίας της χώρας προορισμού και να βεβαιώνεται ότι έλαβαν τον προορισμό τους και δεν διατέθηκαν για νωπή κατανάλωση και αυτό να προσκομίζεται από τον «Έλληνα έμπορο, παραγωγό-έμπορο  και τους άλλους εμπόρους» στην αρμόδια εκδούσα το πιστοποιητικό ελληνική αρχή (ΔΑΟΚ ).

Απευθύνουμε έκκληση στις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες να συνεχίσουν και να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους στα εξαγόμενα – διακινούμενα νωπά οπωροκηπευτικά».

-Διαφήμιση-
Delegate