Αυξήθηκε η αξία της γεωργικής παραγωγής το 2015

του Γιάννη Τσιφόρου, μέλους ΔΣ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

Αυξήθηκε η αξία της γεωργικής παραγωγής
-Διαφήμιση-
Delegate

Άνοδο παρουσίασε η αξία γεωργικής παραγωγής της χώρας το 2015, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ενώ περιορίστηκαν οι δαπάνες του κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το γεωργικό εισόδημα σε σχέση με το 2014. Αν και πρόκειται για εκτιμήσεις, η εξέλιξη φαίνεται θετική παρά την αισθητή μείωση των επιδοτήσεων και την εκ νέου αύξηση των φόρων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, η αξία της γεωργικής παραγωγής (σε τρέχουσες τιμές παραγωγού) ανήλθε το 2015 σε 9,6 δισ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3%, σε συνέχεια εκείνης του 2014. Η άνοδος αυτή συνδέεται με την αύξηση της αξίας της φυτικής παραγωγής (4,1%) προερχόμενη κυρίως από την ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της αξίας του ελαιολάδου (32%) ως αποτέλεσμα της ευνοϊκής συγκυρίας στην παραγωγή, στις τιμές και στη ζήτηση του προϊόντος.

Αισθητή άνοδος, επίσης, παρατηρείται στα λαχανικά και τα κηπευτικά (7,9%), ενώ αντίθετα μείωση διαπιστώνεται στην αξία των σιτηρών, με εξαίρεση την περίπτωση της βρόμης. Κάμψη, εξάλλου, εμφανίζεται στις βιομηχανικές καλλιέργειες (-6%), με πλέον έντονη εκείνη στα ζαχαρότευτλα (-46,6%), στο βαμβάκι (-11%) και μικρότερη στον καπνό (-4,8%).

-Διαφήμιση-

Από την άλλη πλευρά, στασιμότητα κατέγραψε η αξία της ζωικής παραγωγής το 2015, με ιδιαίτερα αισθητή πτώση στο χοίρειο κρέας (-7,6%) και στο βόειο (-4,9%).

Συγκεντρωτικά, μεταξύ των παραγόμενων προϊόντων, στο διάστημα της πενταετίας 2011-2015, το προβάδισμα ως προς την κατανομή της αξίας κατέχουν τα φρούτα και τα κηπευτικά, με ποσοστά 19,8% και 17,6% αντίστοιχα. Ακολουθούν το γάλα (11,2%), τα δημητριακά (9,5%), το ελαιόλαδο (7,8%), το αιγοπρόβειο κρέας (7,3%) και οι βιομηχανικές καλλιέργειες (6,7%).

Εξέλιξη ακαθάριστης αξίας γεωργικής παραγωγής (σε τρέχουσες τιμές παραγωγού, εκατ. ευρώ)

 

Προϊόντα

 

2011

2012

2013

2014

2015*

Μεταβολή
2015/2014
(%)

Δημητριακά:

1.024,4

1 032,5

943,9

861,2

858,0

(-) 0,4

-Σίτος

 427,9

401,0

376,4

368,9

352,8

(-) 4,4

-Σίκαλη

5,8

5,3

4,1

4,8

4,3

(-) 10,4

-Κριθάρι

64,4

71,2

79,2

83,9

74,9

(-) 10,7

-Βρόμη

18,1

20,2

19,4

12,5

16,4

31,2

-Αραβόσιτος

435,4

467,6

387,9

323,4

333,0

2,9

-Ρύζι

72,8

67,2

76,9

67,7

76,6

13,1

Βιομηχανικές καλλιέργειες:

654,0

581,4

739,4

608,7

571,8

(-) 6,1

-Ελαιούχοι σπόροι

66,9

62,9

94,9

74,5

98,1

31,7

-Πρωτεϊνούχα

12,7

11,3

12,3

10,6

14,6

37,7

– Καπνός

83,1

92,0

107,9

93,9

89,4

(-) 4,8

-Σακχαρότευτλα

17,4

25,9

22,0

28,4

15,2

(-) 46,5

-Βαμβάκι

398,3

318,4

419,4

330,7

294,3

(-) 11,0

-Άλλες

75,6

70,9

82,9

70,6

60,2

(-) 14,7

Κτηνοτροφικά φυτά

5.03,9

462,8

474,6

503,3

477,6

(-) 5,1

Λαχανικά & κηπευτικά:

1.559,6

1.640,0

1.634,3

1.651,9

1.782,8

7,9

Νωπά λαχανικά:

1.445,8

1.536,7

1.528,6

1.509,3

1.671,2

 10,7

Εκ των οποίων: Ντομάτες

423,8

536,6

497,0

572,7

568,2

(-) 0,8

Λοιπά

113,8

103,3

105,7

142,6

111,6

(-) 21,7

Πατάτες

234,0

278,6

389,2

310,7

300,0

(-) 3,4

Φρούτα

1.684,9

1.772,4

1.848,3

2.005,9

1.977,1

(-) 1,4

Κρασί

19,5

23,6

24,4

24,3

22,7

(-) 6,6

Ελαιόλαδο

668,9

852,0

610,8

803,9

1.060,7

31,9

Άλλες καλλιέργειες

29,8

28,9

28,6

29,2

30,0

2,7

Φυτική παραγωγή

6.379,0

6.672,2

6.693,5

6.799,1

7.080,7

4,1

Ζώα (σφάγια):

1.513,1

1.467,7

1.371,4

1.300,5

1.266,9

(-) 2,6

-Βοοειδή

233,2

230,3

232,9

238,1

226,5

(-) 4,9

-Χοίροι

331,5

276,0

264,1

244,0

225,4

(-) 7,6

-Ιπποειδή

2,2

2,6

2,9

3,4

3,9

14,7

-Αιγοπρόβατα

784,3

737,9

657,6

621,9

617,7

(-) 0,7

-Πουλερικά

126,9

180,9

182,4

165,6

166,5

0,5

-Άλλες ζωικές παραγωγές

35,0

40,1

31,4

27,6

26,8

(-) 2,9

Ζωικά προϊόντα:

1.252,1

1.242,9

1.250,5

1.284,0

1.316,4

2,5