Μπαράζ αγροτικών πληρωμών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Εντός διημέρου οι πιστώσεις των συνδεδεμένων από τον ΟΠΕΚΕΚΕΠΕ. Τα ποσά και οι δικαιούχοι
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Βροχή «πέφτουν» το τελευταίο διάστημα οι ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έκδοση αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την πληρωμών παραγωγών από διάφορες δράσεις. Ειδικότερα:

ΚΑΠΝΟΣ: Εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2014 της αρ. πρόσκλησης 4541/2-4-2012 για τη Δράση 2.3 ««Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»» του Μέτρου 2.1.4., και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, η οποία ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους της Δράσης. Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1,675.44 ευρώ για 2 από τους 3 δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης (έτος εφαρμογής 2014). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 29 Δεκεμβρίου 2016 έως 4 Ιανουαρίου 2017 στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας, (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου). Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

-Διαφήμιση-

ΤΕΥΤΛΑ: Έχουν αναρτηθεί, η αναλυτική ονομαστική κατάσταση πληρωμών και η κατάσταση των απορριπτόμενων, της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων», της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 3ου έτους εφαρμογής (2014) και της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 2ου έτους εφαρμογής (2014), στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (επί των οδών Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, στη Λάρισα, γραφείο 3, αρμόδια γεωπόνος Χριστίνα Κοντογιάννη, τηλ. 2413511145). Το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι ανέρχεται στις 9.711,60 ευρώ. Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων είναι από την Πέμπτη 29-12-2016 έως και την Τετάρτη 4-1-2017.

ΣΠΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ: Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχει επανεκδοθεί κατόπιν εντολής του ΟΠΕΚΕΠΕ η αναλυτική κατάσταση 1ης πληρωμής του έτους 2014 και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 163.581,72 € για 16 δικαιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της καταστάσεως πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή έως και 4 Ιανουαρίου 2017 στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ενημερώνονται οι δικαιούχοι της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2014 και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.011.025,16 ευρώ για 95 δικαιούχους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι 4 Ιανουαρίου 2017 στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας.

-Διαφήμιση-
Delegate