Διαμαρτυρία 63 δικηγόρων του Κτηματολογίου για τη σύσταση νέου φορέα

Δείτε τις νέες περιοχές που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο

Οι 63 δικηγόροι της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.) εκφράζουν την αντίθεσή τους «στην παράνομη και αντισυνταγματική αντιμετώπισή τους», καθώς είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι του Δημόσιου τομέα που απολύονται.

Αναλυτικότερα, οι 63 σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο σχέδιο νόμου για την σύσταση του Οργανισμού Ελληνικού Κτηματολογίου προβλέπεται η μεταφορά όλου του προσωπικού, πλην των 63 δικηγόρων, που υπηρετούν σήμερα στην εταιρεία και είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι του Δημόσιου τομέα που απολύονται.

Παρ΄ όλα αυτά, συνεχίζει η ανακοίνωση, «την αναγκαιότητα της επιστημονικής συνεισφοράς τους για την ολοκλήρωση του έργου έχουν υπογραμμίσει τόσο ο πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και παράλληλα σύμβουλος της Επικρατείας (ΣτΕ), διορισθείς από τον ίδιο τον υπουργό Περιβάλλοντος, όσο και τα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας».

Ακόμη, καταγγέλλουν, «την πρωτοφανή, παράνομη και αντισυνταγματική αντιμετώπισή τους και δεσμεύονται ότι θα συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους τόσο για την διατήρηση της θέσης εργασίας τους, όσο και για την διασφάλιση της ιδιοκτησίας κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά και για την διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας».

ΑΠΕ ΜΠΕ

gaia-sense