Διεθνής συνάντηση επιστημόνων στη Λάρισα, με στόχο την καινοτομία

Διεθνής συνάντηση επιστημόνων στη Λάρισα, με στόχο την καινοτομία
-Διαφήμιση-
Delegate

Χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από τη συνάντηση περίπου 70 επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων από έντεκα χώρες, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λάρισα για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός από τα πιο σημαντικά ερευνητικά προγράμματα –με τίτλο FATIMA–, που εκτελούνται αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη, το HORIZON 2020 και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» (πρώην ΙΧΤΕΛ του ΕΘΙΑΓΕ) παρουσίασε στους ξένους επιστήμονες τη μεταβλητή παροχή λιπασμάτων μέσα στον ίδιο αγρό, ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών από θέση σε θέση. Τα πειράματα και οι πιλοτικές εφαρμογές στην περιοχή της Λάρισας στοχεύουν στην ανάπτυξη, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση της νέας καινοτόμου τεχνολογίας για την εφαρμογή επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης σε χειμερινά σιτηρά, βαμβάκι και καλαμπόκι, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας. Οι δόσεις άρδευσης, που ακολουθούν τη μεταβλητή παροχή αζώτου, υπολογίζονται για κάθε αγρό σε σχέση με την ανάπτυξη των φυτών, τις εδαφικές συνθήκες και τα κλιματικά δεδομένα μέσω ειδικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας (SPIDER web GIS), ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της φυτείας χωρίς την απομάκρυνση περίσσειας αζώτου από το ριζόστρωμα των φυτών.

Το τελικό προϊόν του έργου είναι η εισαγωγή στην Ελλάδα μιας νέας «στρατηγικής λίπανσης/άρδευσης» των καλλιεργειών, που θα μειώνει το κόστος παραγωγής και θα προστατεύει το περιβάλλον, στο πλαίσιο πάντα της Γεωργίας Ακριβείας. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού φαίνεται ότι με την εφαρμογή της επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης με το σύστημα αυτό προκύπτει σημαντική μείωση της συνολικής ποσότητας αζώτου στις καλλιέργειες σίτου, βαμβακιού και καλαμποκιού, η οποία εκτιμάται σε 20.000 τόνους περίπου τον χρόνο.

Έτσι, με τα ίδια κονδύλια, χωρίς να υπάρξει μείωση των αποδόσεων, οι παραγωγοί θα μπορούσαν να ενισχυθούν για να εφοδιαστούν με τα συστήματα αυτά γεωργίας ακριβείας, εκσυγχρονίζοντας σημαντικά τις εκμεταλλεύσεις τους.