Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται επικύρωση από τη ΔΑΟΚ για τη Δράση 4.1.3;

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται επικύρωση από τη ΔΑΟΚ για τη Δράση 4.1.3;

Στέφανος, Καρδίτσα

-Διαφήμιση-

Για τη Δράση 4.1.3, τα δικαιολογητικά που απαιτούν έγκριση από τη ΔΑΟΚ αφορούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια, που χρειάζονται στην περίπτωση ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων. Υπάρχει ένα ερώτημα για τις περιπτώσεις των τοπογραφικών διαγραμμάτων που απαιτούνται στην περίπτωση των ΑΠΕ, αλλά είναι καλύτερα να απευθυνθείτε και στην οικεία ΔΑΟΚ για περισσότερες διευκρινίσεις.

-Διαφήμιση-
Delegate