Με δύο δικαιολογητικά (αντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ και Ε1) μπαίνουν στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών οι νεοεισερχόμενοι  

Για στήριξη της αγροτικής υποδομής μέσα από τα μέτρα της συμφωνίας του Eurogroup κάνει λόγο η κυβέρνηση
-Διαφήμιση-
Delegate

Με ενημερωτική εγκύκλιο (με θέμα «οδηγός διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίες αγρότες»), που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ, Νίκος Αντώνογλου, παρουσιάζονται αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι νεοεισερχόμενοι αγρότες προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Αναλυτικά – σύμφωνα με την εγκύκλιο – τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, υποχρεωτικά, είναι:

α. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015 έντυπο Ε1, το αντίστοιχο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, εφόσον έχει υποβληθεί. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ως δικαιολογητικό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, το λόγο για τον οποίο δεν είναι υπόχρεος υποβολής και θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

β. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2016, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, και του έτους 2015 εφόσον έχει υποβληθεί και υπάρχει αγροτικό εισόδημα στη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο