Δυνατότητα υδρολίπανσης δενδρωδών καλλιεργειών από (επεξεργασμένα) υγρά απόβλητα ελαιουργείων

Σε δημόσια διαβούλευση η ΚΥΑ για την τροποποίηση της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα ελαιουργεία
-Διαφήμιση-
Delegate

Για υδρολίπανση δενδρωδών καλλιεργειών θα μπορούν στο εξής να διατίθενται τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας των ελαιουργείων. Αυτό προβλέπει σχέδιο ΚΥΑ (σχετικά με τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στα ελαιουργεία) των υπουργείων Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ:

Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας μετά από προ-επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και καθίζηση, διατίθενται για υδρολίπανση ελαιώνων, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 5 m 3 ανά στρέμμα.

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να οδηγούνται σε σύστημα εδαφοδεξαμενών, μετά από επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή, εξουδετέρωση (προσθήκη τουλάχιστον 5 κιλών ασβέστη ανά τόνο ελαιοκάρπου ή 2 % ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων) και καθίζηση (να προβλέπεται τουλάχιστον 3ωρη παραμονή) ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία.

-Διαφήμιση-
Delegate

Ειδικότερα, η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 300μ. από το όριο των οικισμών, από παρακείμενες οικίες, από τουριστικές ζώνες, από εθνικές οδούς ή από άλλες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να χωροθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 100μ. από επαρχιακούς δρόμους και από το όριο της παραλίας.

Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει περίφραξη ελάχιστου ύψους 1,5μ., περιμετρική δενδροφύτευση και ανάχωμα για την αποφυγή υπερχειλίσεων, το οποίο θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5μ. από το όριο του γειτονικού οικοπέδου. Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή και να απέχει απόσταση τουλάχιστον 200μ. από πηγές υδροληψίας πόσιμου νερού και απόσταση τουλάχιστον 100μ. από πηγές υδροληψίας νερού άρδευσης και υδατορέματα.

Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο η αναλογία προϊόν/υγρό απόβλητο είναι 1κ.μ/4κ.μ. Το βάθος της δεξαμενής δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,5μ. Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσδιοριστούν ακριβέστερα μετά την κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένης έκθεσης, όπου θα λαμβάνονται υπόψη η διαθέσιμη τεχνολογία της εγκατάστασης και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής (βροχοπτώσεις, κλίσεις εδάφους, κ.α.).

Για την πρόληψη των οσμών θα πρέπει να γίνεται ανάδευση και εφόσον διαπιστωθούν οχλήσεις να γίνεται οξείδωση (προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου 1% ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων). Σε κάθε παραγωγική περίοδο θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναλύσεις δειγμάτων (τουλάχιστον δύο) από γειτονικές υδροληψίες, που θα καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία, η πρώτη στην έναρξη της περιόδου και η δεύτερη μετά από ένα εξάμηνο. Τα αποτελέσματα ανάλυσης των δειγμάτων θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δείτε εδώ αναλυτικά το σχέδιο της ΚΥΑ