Θ. Καρυπίδης: Δίνουμε έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω στήριξης της τοπικής παραγωγής

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης, αναλύει στην «ΥΧ» τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τους στόχους, αλλά και τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, ώστε να καταστεί η Δυτική Μακεδονία μία από τις δυναμικότερες περιφέρειες της Ελλάδας.

Δίνουμε έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω στήριξης της τοπικής παραγωγής
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας δομείται πάνω σε έναν συγκερασμό δύο σημαντικών πόλων της ελληνικής οικονομίας. Τα ιδιαίτερης ποιότητας προϊόντα, ο κρόκος, τα ροδάκινα, το κρασί, τα αρωματικά φυτά, τα όσπρια και η γούνα την κάνουν να ξεχωρίζει στον τομέα της αγροδιατροφής, ενώ ο ενεργειακός της χαρακτήρας αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, τόσο μέσα από τη συμβολή της στην εθνική οικονομία όσο και ως ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς. 

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα της Δυτικής Μακεδονίας;

-Διαφήμιση-

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ξεχωρίζει για τον συνδυασμό δυνατοτήτων που προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες. Είναι η μοναδική περιφέρεια που δεν βρέχεται από θάλασσα, αλλά διαθέτει ένα εκπληκτικό απόθεμα φυσικού κάλλους, το οποίο την κάνει ασυναγώνιστη. Με σημείο αναφοράς τόσο τα ορυχεία, όσο και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που προσδιόρισαν τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ένα ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του βιομηχανικού τουρισμού και αυτό είναι το γεγονός της εκτεταμένης βιομηχανικής δραστηριότητας, κυρίως της ΔΕΗ, εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι μια ανερχόμενη πηγή δυναμικής για τη Δυτική Μακεδονία.

Τι αναπτυξιακές δυνατότητες διαθέτει η Δ. Μακεδονία;

Η κινητήριος δύναμη της Δυτικής Μακεδονίας είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί της, το πολιτιστικό, τουριστικό και ενεργειακό απόθεμά της και η αξιοποίησή του. Στο κέντρο της στρατηγικής μας για την ευημερία των πολιτών βρίσκεται η απασχόληση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την κουλτούρα να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποδοτική συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών στόχων και αξιών. Από τις αναπτυξιακές μας επιλογές δεν θα μπορούσε να λείπει το περιβάλλον που διαχρονικά βρίσκεται να επιδρά εμφατικά σε όλες τις στρατηγικές αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η αναπτυξιακή στρατηγική μας βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές: της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, των υποδομών και του περιβάλλοντος, των κοινωνικών τομέων και της απασχόλησης, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δώσουμε και στη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, που εστιάζει στην καινοτομία σε κλάδους με δυναμική.

Ποιες είναι οι ενέργειες της περιφέρειας για την προβολή της;

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του τουρισμού στην οικονομία και στην ανάπτυξη της περιοχής, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τους πολίτες της περιφέρειας προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού ενός στρατηγικού πλάνου για την προβολή της ως ανταγωνιστικού, ελκυστικού και σύγχρονου τουριστικού προορισμού. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των βιομηχανικών μνημείων μέσα από τις κατάλληλες συνέργειες αποτελεί έναν από τους στόχους διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος της Δυτικής Μακεδονίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ΠΔΜ και την υφιστάμενη κατάσταση, οι κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις για την αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της περιοχής θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συντονισμένες προσπάθειες προς τη βελτίωση της αντίληψης και επίγνωσης της ΠΔΜ ως τουριστικού προορισμού, με δεδομένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προϊόντα και υπηρεσίες προς τον επισκέπτη – τουρίστα, την αναβάθμιση και ενίσχυση της σχέσης προϊόντος/εμπειρίας, με στόχευση σε συγκεκριμένες τουριστικές αγορές, αλλά και τη διαχείριση των φυσικών πόρων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της ΠΔΜ.

Στόχος η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του επιχειρησιακού σας προγράμματος στους προαναφερόμενους τομείς;

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, δίνουμε προτεραιότητα στη διατήρηση του ενεργειακού κεφαλαίου της περιφέρειας, που είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού και η εξόρυξη λιγνίτη, με πολιτικές εκσυγχρονισμού, απόλυτα συμβατές με την περιβαλλοντική προστασία, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή αυτονομία. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με σχεδιασμό της μεταλιγνιτικής περιόδου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, την ανάπτυξη «πράσινης» επιχειρηματικότητας (κυρίως με αξιοποίηση των ΑΠΕ και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ) και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πεδίο προστασίας και αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα δίνεται, επίσης, στην αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, καλλιεργώντας περιβαλλοντική συνείδηση, εφαρμόζοντας πολιτικές ορθολογικής χρήσης του υδάτινου και δασικού πλούτου, σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να συναντά την καινοτομία. Για τον λόγο αυτόν, στον άξονα τοπική οικονομία και απασχόληση δίνουμε βαρύτητα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μέσω δημιουργίας περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, που προσελκύει επενδύσεις και δημιουργεί βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης συμπεριφορών επιχειρηματικής συνεργασίας και δικτυώσεων. Στόχος είναι η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω στήριξης της τοπικής παραγωγής ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Τέλος, βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, επενδύοντας σε ένα νέο μοντέλο περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής, συνδεδεμένο με την τουριστική ανάπτυξη.

-Διαφήμιση-
Delegate